Článok Alexandra Balogha

PRAVDY SU LEN JEDNY

in: Denník N, 19.10.2021

 

Spomienka na Ďoďáka pri príležitosti vydania knihy.

 

Spomienka na Ďoďáka

Nový Populár 2021, č.4, str.4,5,11.

https://noveslovo.sk/c/Dodak

 

Ďoďák

Knižka kamarátok a kamarátov o kamarátovi Ďoďákovi, ale aj o dobe, v ktorej vtedy žili
EMIL POLÁK

 

In: Nový Populár 2015, č.1, str.6

Strom s rozložitými plánmi. In:Smena 21.5.1981
stromsme.pdf
Document Adobe Acrobat [781.3 KB]

Encyklopedie  jazzu a moderní populární hudby

Část jmenná - Československá scéna

Autori: Antonín Matzner, Ivan Poledňák, Igor Wasserberger a
kolektiv, Edition Supraphon Praha 1990

 

Sodoma, Boris,
comp., g., publicista, n. 28.7.1953, B. Abs. štúdium ruského a anglického jazyka na Pedagogickej fakulte Univ. Komenského v  Trnave (1976).
Ako  sklad. a hudobník sa začal výraznejšie presadzovať v 2. pol. 70 rokov. Zal. vlastnú skup. Strom (1977),s ktorou pôsobí dodnes. V pôvodnom obs. (A. Andrašovan – basg., J. Hanák – ds., M. Karvaš – keyb., B.Sodoma – voc., g., leadersa skup. venovala predovšetkým štúdiovej činnosti a len sporadicky vystupovala na oncertných pódiách. Skupina príl. spolupracovala aj s viacerými slov. spevákmi (P. Lipa ai.).
1981 sa S. zúčastnil BL s piesňou Požičiam ti svoj hlas.  Zač. 80. rokov nadviazal trvalú spoluprácu so S. Horňákovou (p.t.),ktorá sa stala sólistkou jeho skup. 1984 a 1986 získal S. trojnásobné víťazstvá v TV súťaži Triangel s piesňami Na trhu a Dve básne pána Hikmeta (texty J. A. Štefánik, spievala Soňa Horňáková).
Jeho sklad. rukopis sa vyznačuje melodičnosťou, harmonickou prepracovanosťou a orientáciou na tradičnejšie smery rockového hl. prúdu. S. sa priebežne venuje aj publicistickej a prednáškovej činnosti; v tomto smere spolupracuje najmä s čsp. Pop., R a s ČsR B.

Zdieľajte:

Recommandez cette page sur :

Čo počúvam?