Artefakty

Toto video natočil Jonathan Becker k 65. výročiu archívov Rady Európy. S Borom sme k nemu urobili muziku a zvuk.