Obsah archívu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keď som chlapíkovi v Buenos Aires zahral SLOVENSKÉ tango bol taký prekvapený, že od úžasu úplne zdrevenel.