Jozef “Ďoďák“ Hanák bol Bratislavčan. Študoval na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej. Po jej absolvovaní pracoval ako technik v Čsl. rozhlase, neskôr ako zvukový režisér v OPUSE. Podpísal sa pod mnohé albumy známych slovenských spevákov a skupín. Zomrel ako 39-ročný 12. 9.1991.

 

Ja (Boris Sodoma) som sa narodil v Bratislave. Študoval som anglický a ruský jazyk, istý čas som pracoval ako učiteľ na ZŠ a neskôr ako jej riaditeľ. Som ovplyvnený rockovou hudbou a blues, čo sa premieta i do mojej tvorby. Písal som tiež scénickú hudbu. V súčasnosti sa venuje skladateľskej a publikačnej činnosti.

 

Neoficiálnym, ale neodmysliteľným členom kapely je i textár. Ten je síce na koncertoch ochudobnený o zamilované pohľady mladých kočiek, ale bez dobrých textov by i kvalitná hudba bola len „druhotriedny“ tovar.

Našim dvorným textárom sa stal Jozef Augustín Štefánik. Pracoval v archíve Čsl. rozhlasu v Bratislave, neskôr ako hudobný redaktor. Napísal množstvo textov pre našich špičkových spevákov a skupín. Zomrel 24.8.2001.

 

Martin Karvaš študoval na VŠMÚ v Bratislave hru na hoboj. Po jej absolvovaní pôsobil ako hráč na klávesové nástroje v najznámejších slovenských kapelách. Venoval sa i producentskej činnosti. V súčasnosti sa vrátil ku klasickej hudbe a je členom komorného súboru Arena Musicale, ktorý sa venuje barokovej hudbe.

 

Andrej Andrašovan po skončení gymnázia študoval na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave elektrotechniku. Vyrábal svoje vlastné, kvalitné zosilovače značky Bacchus. Dnes pracuje ako zvukový inžinier. Jeho manželkou je známa slovenská speváčka Beáta Dubasová.

 

Ivan Jombík študoval na Filmovej škole v Českej republike. Po jej absolvovaní sa vrátil do Bratislavy, kde začal pracovať ako zvukový režisér v hudobnom vydavateľstve OPUS. Získal niekoľko ocenení za najlepšie zvukové nahrávky roka. Niekoľko rokov strávil pracovne v USA. Po návrate na Slovensko  sa venuje svojej profesii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kresba: J.Hanák)

Zdieľajte:

Recommandez cette page sur :

Čo počúvam?