Rap, alebo ako som sa mýlil

 

 

 

Priznám sa, že doteraz som veľmi rap nemusel. Zmena nastala vtedy, keď som náhodou, ani už neviem kde, počul pieseň, ktorá ihneď upútala moju pozornosť. O čom bol dej dnes už ani neviem, ale dostala ma doslova naliehavosť autora, ktorý sa nám snažil zdeliť určité posolstvo, snažil sa dostať zo seba všetko čo v ňom bolo a čo ho trápilo.

 

Z textu bolo jasné, že mal dobre preštudované diela našich i zahraničných spisovateľov a básnikov. Je pozoruhodné ako sa zmocnil témy, ako sa hral sa so slovami, priam s nimi žongloval. Muzika v tomto prípade nebola dôležitá, veď tam takmer ani žiadna nebola. Pri troche predstavivosti by sme mohli povedať, že ide o protest song. Pieseň sa hemžila expresívnymi výrazmi ako je k...t a p..a ale len preto, aby autor zdôraznil hlbokú myšlienku. Tieto ostré slová však nepoužíval samoúčelne, ale zámerne. Veď mnohí poslucháči by si mysleli, že výrazy ako k...t v......ý alebo v......ý k...t majú ten istý účinok a ich význam je rovnaký. Opak je však pravdou. Kým v prvom slovnom spojení autor kládol dôraz na podstatné meno, ináč to sa skloňuje podľa vzoru chlap a nie dub ako sa niektorí mylne domnievajú, v druhom prípade je dôraz na mene prídavnom v ktorom zdôrazňuje že dotyčný, o ktorom sa v piesni spieva, sa vyznačuje touto vlastnosťou oveľa viac ako je to v prvom prípade. Skladba postupne graduje do víťazného konca a posolstvo je dovŕšné. Je smutné, že to čo nepochopila elita tohto národa pochopili jednoduchí ľudia so základným, nižším i tým najnižším vzdelaním.

 

Autor môže byť spokojný. Dosiahol to, po čom túžia mnohí umelci a síce osloviť a zaujať svojou tvorbou poslucháčov, doslova ich šokovať. Svedčí to tiež o vzdelaní a rozhľade tohto autora ktorý nám dokázal, že tvorbu, talent a schopnosti umelca je možné vyjadriť bez ohľadu na žáner, v ktorom sa pohybuje. A to je to, čo našej pop music chýba. Nie plytké a banálne texty ale také, ktoré svojou autenticitou sú schopné zaujať širokú verejnosť. A o to ide.

 

 

Zdieľajte:

Recommandez cette page sur :

Čo počúvam?